درخواست درج قطعه

مراکز خدمات فنی می توانند درخواست ثبت قطعه جدید در سامانه را با کد ملی کاربر مرکز خدمات (نام کاربری مرکز خدمات) از طریق لینک زیر ثبت نمایند تا پس از بررسی نسبت به درج قطعه اقدام شود.

درخواست درج قطعه جدید در IRNGV

 

شماره تماس شرکت آسیاناما برای پیگری درج قطعه در سامانه:  09124842644

شماره تماس شرکت شهاب گازسوز برای پیگیری درج قطعه در سامانه: 09102041150 آقای کاشانی

شماره تماس شرکت ایران شیر برای پیگیری درج قطعه در سامانه: 02832233797

شماره تماس شرکت قاره سبز (GHS) برای پیگیری درج قطعه: 09357643904

شماره تماس شرکت الکتروفن برای پیگیری درج قطعه در سامانه:  منتظر اعلام شماره جدید توسط شرکت

شماره تماس شرکت البرزیدک برای پیگیری درج قطعه در سامانه: منتظر اعلام شماره توسط شرکت

مشخصات مورد نیاز جهت درج مخزن جدید:
سازنده

شماره سریال

تاریخ تولید

ظرفیت مخزن

مشخصات موردنیاز جهت درج رگولاتور:

سازنده

نوع رگولاتور

شماره سریال

تاریخ تولید

مشخصات مورد نیازبرای شیر مخزن:

سازنده

شماره سریال

نوع رزوه

مشخصات موردنیاز برای پرکن و پایه مخزن:

سازنده

شماره سریال

 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته می باشد